Garantier & dokumentation

Vi har täta samarbeten med våra leverantörer och vi håller oss specifikt välutbildade för att alltid bibehålla ett korrekt utförande och därmed alltid kunna utfärda avtalsenliga garantier för våra kunders trygghet.

Våra takläggare är välutbildade och vi vidareutbildar all anställd personal kontinuerligt. Bland de många utbildningar takläggarna har gått är de viktigaste: Heta arbeten, TIBs montörsutbildning för tätskikt samt utbildning i ställningsbyggnad och fallskydd. Vi har självklart kollektivavtal med Svenska Byggnadsarbetareförbundet samt är medlemmar i BI – Sveriges Byggindustrier och Svenskt näringsliv. Våra projektledare är även utbildade sakkunniga inom branschstandard för Taksäkerhet, via Taksäkerhetskommittén.

Behöver du hjälp med ditt tak?
Kontakta oss för en kostnadsfri kontroll.