Tegeltak

Renovering Elsborgs slott. Enkupigt lertegel samt taksäkerhet och ny avvattning.

 

Bild kommer


Papptak

Villatak Borlänge. Omläggning platt låglutande papptak samt nya anslutande plåtarbeten och avvattning.

 

Bild kommer


Plåttak

Bandtäckning BRF Backagårdarna, Falun. Takrenovering med skivtäckning och taksäkerhet.

 

Bild kommer.