Tjänster

äldreboende hälsinggården.jpg

Vi utför nyproduktion, renovering, omläggning och service på tak av papp, duk, plåt och tegel. 

Nedan följer ett urval av våra tjänster:

- Takrenovering av Tegel, Plåt och Papp.
- Tätskiktsarbeten vid Takläggning, Terassbjälklag, Inbygda tätskikt, Sedum, Torvtak, Gröna tak.
- Taktvätt och Mossborttagning.
- Taksäkerhet, Snörasskydd, Takbryggor mm.
- Löpande underhåll.
- Oberoende besiktningar.
- Energisparberäkning.
- Tilläggsisolering.
- Akut felsökning läckage.
- Installation av Brandluckor och Brandgasventilation.
- Installation av Takljus, Kupoler och Ljusinsläpp.
- Avvattning och Plåtarbeten.
- Takskottning, Snöskottning, Halkbekämpning, Borttagning av istappar.
- Installation av Solcellsfästen.

 

 

Kontakta oss gärna med din Förfrågan!