Tjänster

äldreboende hälsinggården.jpg

Vi utför nyproduktion, renovering, omläggning och service på tak av papp, duk, takshingel och tegel. Utöver detta gör vi även dessa arbeten:

- Tätskiktsarbeten vid takläggning
- Taktvätt och mossborttagning
- Taksäkerhet
- Löpande underhåll
- Oberoende besiktningar
- Energisparberäkning
- Tilläggsisolering
- Akut felsökning läckage
- Installation av brandluckor, brandgasventilation
- Installation av takljus, kupoler och ljusinsläpp
- Avvattning och plåtarbeten
- Takskottning, snöskottning, halkbekämpning, borttagning av istappar
- Installation av solcellsfästen

Kontakta oss gärna med din förfrågan!