Tjänster

äldreboende hälsinggården.jpg

Vi utför nyproduktion, renovering, omläggning och service på tak av papp, duk, plåt och tegel. 

Nedan följer ett urval av våra tjänster:

- Tätskiktsarbeten vid Takläggning, Terassbjälklag, Inbygda tätskikt, Sedum, Torvtak, Gröna tak
- Taktvätt och Mossborttagning
- Taksäkerhet, Snörasskydd, Takbryggor mm.
- Löpande underhåll
- Oberoende besiktningar
- Energisparberäkning
- Tilläggsisolering
- Akut felsökning läckage
- Installation av Brandluckor och Brandgasventilation
- Installation av Takljus, Kupoler och Ljusinsläpp
- Avvattning och Plåtarbeten
- Takskottning, Snöskottning, Halkbekämpning, Borttagning av istappar
- Installation av Solcellsfästen

 

 

Kontakta oss gärna med din förfrågan!