Solceller Sandviken

Ditt tak kan vara så mycket mer än bara skydd för väder och vind. Installera solpaneler, gör taket till ditt alldeles egna kraftverk och låt solen göra fastighetens drift både billigare och mer hållbar.

Solpaneler är det allra enklaste sättet att påbörja din resa mot egen förnybar energi. Ibland krävs ett takbyte men inte i samtliga fall, utan ibland kan panelerna installeras direkt ovanpå befintligt tak. Det gör att du redan från dag ett kan ta tillvara på det naturliga solljuset.

Solceller förser dig med egen energiproduktion. Det är ett bra alternativ för dig som föredrar låga elkostnader och avkastning på din investering.

Tre skäl till solceller

Maximerad energiproduktion
Våra solceller ger en hög energiproduktion till din fastighet
Enkelt
Vi hjälper dig att hitta en lösning som passar ditt tak
Snabb installation
En enkel process låter dig ta till vara på solens ljus redan samma dag

Passar ditt tak för solpaneler?

Vi hjälper dig med solcellspaneler

Kontakta oss

Solceller i Sandviken

Solen lyser i Sandviken, det blir många soltimmar på ett år. Att sätta upp solpaneler på huset är en bra idé ur flera hänsyn. Dels ger solcellsanläggningen miljövänlig el till hushållet utan att släppa ut koldioxid. Ekonomiskt är det också en god affär. Solpanelerna har väldigt lång livslängd och med höga elpriser är investeringen snart intjänad. Idag finns möjligheten att nyttja ett skatteavdrag på 20 procent av totalkostnaden för solceller.

Takab arbetar med installationer av solcellspaneler på hustaken runtom i Sandviken. Ni ser oss jobba i Barrsätra, Västanbyn, Högbo, Årsunda eller i någon av Sandvikens centrala stadsdelar. Beroende på hur solljuset faller in på tomten och huset, får du hjälp med att välja en effektiv installation av solcellerna.

De vanligaste solcellslösningarna i Sandviken

För att framtidssäkra din fastighet mot höga elpriser kan det vara en god idé att installera solceller. Vi finns i Sandviken men är även verksamma i Dalarna, Gävle, Eskilstuna, Örebro, Uppsala och Västmanland.

Vad är solceller?

En solpanel består av solceller och solljuset gör att solcellerna kan generera el direkt. Solcellerna består av ett tunt halvledarmaterial som fångar solens energi och omvandlar den till el. En elektrisk ström skapas när solen lyser på solcellen. När fram- och baksidan kopplas samman med en elkabel börjar elektroner röra sig från den ena sidan till den andra. När flera solceller kopplas samman bildas en solpanel som kan placeras på hustak, fasader eller mark. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Hur fungerar solceller?

Solenergi är förnyelsebar energi som kommer från solens strålar. Solcellerna, som är ljuskänsliga halvledardioder, genererar el direkt från solljuset. När solen lyser på halvledarcellerna skapas en elektrisk spänning mellan solcellens bak- och framsida. Solceller går att sätta på tak och i fasader antingen utanpå befintliga takpannor eller integrerat i taket eller fasaden.

Takets förutsättningar för solpaneler

Några av de faktorer som spelar roll för takets förutsättningar för solceller är storlek på taket, takets väderstreck, lutning och skuggning över taket. Utifrån din fastighets förutsättningar tar vi fram en lösning som är både effektiv och lönsam.

Takab är det trygga valet om du ska skaffa solceller och vår organisation är anpassad för att kunna ge en mycket djupgående service i alla led – inte minst för att hålla koll på alla bakomliggande delar som standards, anläggningsregler och allt annat som hör säkerhet och lönsamhet till.

Vi analyserar kontinuerligt för att säkerställa att din anläggning är på toppdrift och att du alltid får förmånligt betalt för det elöverskott du kan sälja.

Passar ditt tak för solpaneler?

Vi hjälper dig med solcellspaneler

Kontakta oss