Takläggning i Dalarna

Takläggare för allt inom tak

Takab i Falun utför takläggning, nyproduktion, renovering och servicearbeten på papptak, plåttak och tegeltak samt installerar solpaneler för att få en effektiv energi till fastigheten. Alla våra medarbetare är utbildade och har lång erfarenhet av takläggning och solenergiinstallationer för alla typer av takkonstruktioner på fastigheter.

Vårt huvudkontor ligger i Falun men våra kunder och projekt utförs i Dalarna och hela Mellansverige. Bland kunderna finns både privat- och företagskunder som behöver hjälp med nytt tak eller montering av solceller.

Takläggning i korthet

Isolering
Taksäkerhet
Brandluckor
Takluckor
Trä- och takarbeten

Fastighet i Dalarna

Passar ditt tak för solpanener? Vi hjälper dig med solcellspaneler

Kontakta oss

Takrenovering

Vid takrenovering inleder vi med att besikta takets skick. Ett tak som sköts om och kontrolleras regelbundet håller många, många år. Det är inte ovanligt att taket håller i runt 40 år om allt är byggt som det ska. Att också renovera ett tak och göra mindre renoveringar kan vara kostnadseffektivt. För underhållets skull kan man exempelvis söka efter läckor, trasiga delar eller se över fogar och olika takutsprång för att kontrollera att taket är i gott skick.

Takrenoveringsprojekt

Så här genomför vi på Takab i Falun takrenoveringar:

 • Takbesiktning, utvärdering av skadan, t ex eventuella läckor, skadade takpannor, sprickor i takpappen eller andra problem som behöver åtgärdas
 • Ger en plan för åtgärder och offert
 • Planerar renoveringsarbetet
 • Vid projektstart säkras arbetsområdet, vi ser till att taket är stabilt och använder rätt skyddsutrustning som exempelvis fallskydd
 • Vi ersätter skadade takpannor eller plåtar enligt tillverkarens rekommendationer
 • Vi lagar läckor och sprickor genom att applicera takläggningstätningar eller reparationsprodukter för att täta skadade områden
 • Vi åtgärdar isolering och ventilation om det behövs för att förhindra fuktrelaterade problem
 • Avslutningsvis byts takbeläggning och ytskydd

Vad gör en takläggare?

Takab Faluns takläggare är yrkeskunniga med specialisering för att installera och reparera tak på olika typer av byggnader. Fastighetsägare värderar vikten av att anlita våra kvalificerade och erfarna takläggare för att säkerställa att taket installeras eller repareras på rätt sätt samt uppfyller gällande byggnormer och säkerhetsstandarder.

Kompetensen finns för att utföra de huvudsakliga arbetsuppgifterna så som:

 • Takinstallation
 • Takreparation
 • Solenergiinstallationer på tak
 • Taksäkerhet
 • Inspektion och utvärdering av tak
 • Isolering och ventilation

 

Takabs kompetenta takläggare

Takinstallation
Det krävs kunnighet av olika takmaterial och metoder för att installera dem. Takab hanterar tak av olika material, inklusive tegelpannor, takplåt, takpapp, skiffer, träspån och metallplåt.

Takreparation
Vissa projekt gäller reparation av skadade tak på grund av åldrande, väderförhållanden eller olyckor. Då ersätter vi skadade takpannor, åtgärdar och tätar läckor i takpapp eller reparerar taket så att funktionalitet och integritet återställs.

Taksäkerhet
Takabs personal är välutbildade när det gäller takarbetets säkerhetsaspekter. De vet hur man arbetar på taket på ett säkert sätt och använder rätt fallskydd och andra skyddsåtgärder för att minimera riskerna för olyckor eller skador.

Inspektion och utvärdering av tak
Första steget i våra uppdrag är ibland inspektioner av tak för att bedöma dess skick, identifiera eventuella problem eller skador samt ge rekommendationer för underhåll eller reparationer samt innan man sätter upp t ex solpaneler.

Isolering och ventilation
Våra takläggare ger praktiska råd och rekommendationer kring installation eller förbättring av takisolering och ventilationssystem. Vi stöttar er för att få en bra energieffektivitet i byggnaden och ett gott skydd så att taket och huset inte drabbas av fuktrelaterade problem.

Installation av solceller på tak

Idag blir det allt vanligare att ha solenergi (solceller) på sitt tak på privata bostaden eller på kommersiella fastigheter. Det är ett effektivt sätt att på olika sätt använda taket som energiproducent. Våra takläggare har kompetensen att på ett korrekt och säkert sätt montera solpaneler på taket utan att skada underliggande taklösning (vilket kan hända om man inte känner till hur ett tak fungerar och hanteras).

Takets förutsättningar för solpaneler

Några av de faktorer som spelar roll för takets förutsättningar för solceller är storlek på taket, takets väderstreck, lutning och skuggning över taket. Utifrån din fastighets förutsättningar tar vi fram en lösning som är både effektiv och lönsam.

Takab är det trygga valet om du ska skaffa solceller och vår organisation är anpassad för att kunna ge en mycket djupgående service i alla led – inte minst för att hålla koll på alla bakomliggande delar som standards, anläggningsregler och allt annat som hör säkerhet och lönsamhet till.

Vi analyserar kontinuerligt för att säkerställa att din anläggning är på toppdrift och att du alltid får förmånligt betalt för det elöverskott du kan sälja.